top of page

KOGNITIV BETEENDETERAPI/ACT

images (23).jpg
 
KBT/ACT -terapi - lev ditt liv fullt ut!

Känner du att du har fastnat i gamla tankemönster? Upplever du stress, hopplöshet, frustration eller oro över din livssituation och vill få hjälp att göra en förändring? Eller vill du förändra ett beteende som hindrar dig i din vardag? Har du funderat på att gå i terapi men inte vågat ta steget?

KBT står för kognitiv beteendeinriktad terapi och är ett samlingsbegrepp för psykoterapi som har sin grund i forskning inom kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Kbt är en evidensbaserad behandling, det vill säga att det finns ett starkt forskningsstöd för att de metoder som används är effektiva vid behandling av olika problem. Socialstyrelsen rekommenderar KBT/ACT som behandling vid ett flertal olika problemområden exempelvis:

 

Stressrelaterad ohälsa

Depression

Utmattning

Relationsproblem

Sorg

Specifika fobier (t ex spindelfobi, höjdskräck)

Social fobi

Panikångest

Tvångs-beteenden, undvikande/säkerhetsbeteenden.

Ätstörningar

ACT brukar kallas tredje vågens terapi och används i dag brett inom coaching, psykoterapi och personlig utveckling då syftet med ACT är att leva ett meningsfullt liv utifrån individens egna värden. Det är en terapiform som manar oss att ställa existentiella frågor om vad vi vill med våra liv och att agera i enlighet med dessa värden. ACT fokuserar på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor för att kunna handla meningsfullt.

KBT/ACT kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient, strukturerade samtal, tydliga mål samt hemuppgifter mellan samtalen som klienten och terapeuten skapar tillsammans. Mot slutet av behandlingen formuleras en vidmakthållandeplan för att du ska kunna bibehålla de framsteg som gjorts samt jobba vidare på egen hand.
 

Som verksam  KBT-terapeut är jag skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen, utgå från vetenskap i min behandling samt föra sekretesskyddad journal. Jag har patientförsäkring och arbetar under tystnadsplikt.

 

 

bottom of page